หน้าแรก | กิตติกรรมประกาศ | ความรู้เรื่องหนังตะลุง | แนะนำติชม
ความรู้เรื่องหนังตะลุง
ประวัติและผลงาน อาจารย์พ่วง บุษรารัตน์ ผู้แต่งฯ

สารบัญ
บทนำ
ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง
คำนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้เกี่ยวกับหนังตะลุง
โรงหนังตะลุง
จอหนังตะลุง
รูปหนังตะลุง
แผงรูปหนังตะลุง
ดนตรีหนังตะลุง
ขั้นตอนและโอกาสในการแสดงหนังตะลุง
ออกฤๅษี
ออกพระอิศวร
ออกรูปปรายหน้าบท
ออกรูปบอกเรื่อง
บทเกี้ยวจอ
ตั้งนามเมือง
วิวัฒนาการหนังตะลุง
องค์ประกอบของการเป็นหนังตะลุงที่ดี
การฝึกหัดหนังตะลุง
บทขับ
บทเจรจา
ตัวตลก
บทตลก
ยักษ์
นุด-นาง
วรรณกรรมหนังตะลุงเพื่อการแสดง
การแข่งขันประชันโรง
หนังตะลุงให้อะไรแก่ผู้ดู


จากหนังสือ ความรู้เรื่องหนังตะลุง อาจารย์พ่วง บุษรารัตน์ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๑
มรดกใต้    NetworkDD
webmaster : nangtalung@hotmail.com : 08-1854-4472