หน้าแรก | กิตติกรรมประกาศ | ความรู้เรื่องหนังตะลุง | แนะนำติชม
กิตติกรรมประกาศ
    การช่วยกันอนุรักษ์ หนังตะลุง ศิลปะประจำถิ่น ศิลปินประจำภาค ถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคน เพื่อให้ศิลปะพื้นบ้านเก่าแก่ของภาคใต้แขนงนี้ สามารถสืบทอดไปสู่อนุชนคนรุ่นหลังต่อไปได้
    อนิสงค์แห่งคุณงามความดีที่เกิดขึ้น ผู้จัดทำขออุทิศให้แก่ อาจารย์พ่วง บุษรารัตน์ ผู้แต่งหนังสือ ความรู้เรื่องหนังตะลุง และ ผู้สร้างผลงานวรรณกรรมเกี่ยวกับหนังตะลุงไว้เป็นจำนวนมาก บิดามารดา ครู-อาจารย์ ตลอดจน นายหนังตะลุงทุกท่าน ครับ

ขอขอบพระคุณ
1.หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล จ.พัทลุง
2.หนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต จ.ตรัง
3.หนังสุรเชษฐ์ บันเทิงศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช
4.คุณเฉลิม เพชรสวัสดิ์ ชมรมอนุรักษ์ศิลปินภาคใต้ กรุงเทพฯ
5.คุณฉลาด เทพแก้ว บ้านปากคลอง จ.พัทลุง
6.คุณสมปราชญ์ เทพแก้ว ตะลุง สตูดิโอ จ.พัทลุง


จัดทำโดย :
หนังหนูนุ้ยน้อย ตะลุงดอทคอม อีเมล์: nangtalung@hotmail.com โทร.08-1854-4472


มรดกใต้    NetworkDD
webmaster : nangtalung@hotmail.com : 08-1854-4472